Το ιστορικό κτίριο της Σταδίου φιλοξενεί έναν άστεγο.