Μήπως η εξέλιξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας απομακρύνει τους ανθρώπους μεταξύ τους;