Η εφευρετικότητα του ανθρώπου στην υπηρεσία της απειλής μίας ολοκληρωτικής καταστροφής.