Η περίοδος της νηστείας δεν αφορά μόνο την σωματική εγκράτεια αλλά κυρίως την πνευματική ανάταση.