Οι κινήσεις της Ardern είναι ένα δείγμα φωτός προς το σκοτάδι της βίας και της τρομοκρατίας, ένα μικρόβιο το οποίο θα μπορούσε να ταξιδέψει σε όλα τα σώματα του κόσμου,