Τα τείχη στη σκέψη υψώνονται εύκολα, πέφτουν δύσκολα και δημιουργούνται από απειροελάχιστα μικρές διαφορές μεταξύ μας.