Μια όμορφα πλασμένη σύναξη γραμμάτων και προτάσεων αγκαλιασμένη με την οσμή του τυπωμένου μελανιού με παρασύρει στο όνειρο.