Μία σανίδα σωτηρίας στα ναυάγια της απώλειας που όλοι περνάμε κατά καιρούς σε αυτή τη ζωή.