Ίσως πολύ εύκολα απολαμβάνουμε πλέον τα αγαθά της ζωής. Κάποιοι από εμάς τα έχουν όλα και δεν έχουν τίποτα και άλλοι πάλι δεν έχουν τίποτα και τα έχουν όλα.