Να μην ξεχνάμε τους άνθρωπους που χάθηκαν ανέλπιστα μέσα σε αυτό το θεϊκό ή και ανθρώπινο ακραίο λάθος.