Αν θέλουμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που ζούμε πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό που κάνουμε λάθος από αυτό που ξέρουμε ότι είναι σωστό.