Η συνένωση της διάσπασης, η κατάλυση της αντιπαλότητας και η παύση των πολέμων είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας.