Το σχολείο για τους μαθητές είναι η δεύτερη οικογένεια, δεν είναι ούτε δικαστήριο, ούτε αστυνομία, ούτε φυλακή, ούτε χώρος εκτόνωσης, ούτε καφενείο.