Τα μάτια όλων των μελλοντικών γενεών είναι εναντίον σας. Και αν επιλέξετε να αποτύχετε, σας λέω ότι δεν θα σας συγχωρήσουμε ποτέ. Δεν θα σας αφήσουμε να ξεφύγετε από αυτό.