Ένα μάθημα χωρίς διάβασμα, βαθμούς κι εξετάσεις γιατί είναι εκτός ύλης αλλά εντός Παιδείας και ονομάζεται «Νοιάζομαι και δρω».