Τελικά ποιος μαθαίνει από ποιον! Τα παιδιά από τους μεγάλους ή οι μεγάλοι από τα παιδιά;