Η κλιματική αλλαγή, το διοξείδιο του άνθρακα και η αλλαγή τρόπου ζωής και σκέψης.