Μείωση ανταγωνισμού

Φεβ 17, 2020 | ΑΡΘΡΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Σιγκαπούρη έχει εδώ και χρόνια υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης βασιζόμενη στη μάθηση διά της απομνημόνευσης και στις πολλές ώρες μελέτης ώστε να ωθεί τα παιδιά του σχολείου προς την επιτυχία των εξετάσεων. Τα πράγματα αλλάζουν όμως για το νησιωτικό κράτος καθώς επανεξετάζει την προσέγγισή του στην εκπαίδευση.

Οι συζητήσεις, οι εργασίες στο σπίτι και τα κουίζ θα αντικαταστήσουν τους βαθμούς ως την προτιμώμενη μέθοδο συλλογής πληροφοριών για τις επιδόσεις των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους μικρότερους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούν «ποιοτικούς δείκτες» ώστε να εκτιμούν τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τη σχολική μελέτη. Οι μεγαλύτεροι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σπουδάσουν επίσης σε ένα λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς εξετάσεις ενώ οι βαθμοί θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό – χωρίς δεκαδικά ψηφία.

«Η μάθηση δεν είναι ανταγωνισμός», δηλώνει ο Ong Ye Kung, Υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει μια σειρά αλλαγών που αποσκοπούν στην αποθάρρυνση των συγκρίσεων μεταξύ των επιδόσεων των σπουδαστών και στην ενθάρρυνση των ατόμων να επικεντρωθούν στη δική τους μαθησιακή εξέλιξη.

Η αποδυνάμωση του ανταγωνισμού οδηγεί σίγουρα σε μονοπάτια ειρήνης και αλληλεγγύης. Αυτή η εξαιρετική κίνηση της Σιγκαπούρης είναι ίσως το έναυσμα απαλοιφής της αίσθησης διαφορετικότητας και φόβου που κυριαρχεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο στο αποτέλεσμα παρά στην μέθοδο, δίνει σημασία στο σκοπό παρά στο μέσο, ενδιαφέρεται για το «τι» παρά για το «πως».

Αν θέλουμε λιγότερη βία, πραγματική ευτυχία και καθαρή ποιότητα στη ζωή μας, ο ανταγωνισμός πρέπει να εκλείψει σε όλα τα επίπεδα, από τον τρόπο εκπαίδευσης έως τη λειτουργία των εμπορικών κολοσσών.

Kατηγορίες

Εμπειρία Τεχνογνωσία Ποιότητα ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ