Η ιστορία δύο δένδρων που έμειναν αχώριστοι φίλοι στη ζωή που τους χάρισε η Φύση και τον θάνατο που τους επέβαλλε ο άνθρωπος.