Ούγκο Γκρότιους

Ούγκο Γκρότιους

Στις 10 Απριλίου το 1583 γεννήθηκε o διάσημος Ολλανδός ουμανιστής, πολιτικός, διπλωμάτης, ποιητής και νομικός, Ούγκο Γκρότιους (Hugo Grotius).

«Ο Πόλεμος είναι αδηφάγος και χειρότερος από αδηφάγος, που θέλει μόνο να βλάψει τον άλλον. Είναι θέμα σοβαρότατης σπουδαιότητας, επειδή δημιουργεί τόσες πολλές καταστροφές, ακόμα και σε αθώους. Έτσι, όπου οι συμβουλές συγκρούονται, πρέπει να προσανατολιζόμαστε προς την ειρήνη.»

Υπήρξε άριστος γνώστης των ελληνικών γραμμάτων, καλός ιστορικός, περίφημος θεολόγος και συγγραφέας. Το κύριο έργο του, πραγματικό Σύστημα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, βαθύτατα επηρεασμένο από τους αρχαίους συγγραφείς, είναι το De jure belli ac pacis (1625). Προηγουμένως είχε κυκλοφορήσει με αφορμή την αγγλοολλανδική διένεξη σχετικά με την ελευθερία των θαλασσών, τμήμα ανέκδοτης γνωμοδοτήσεώς του με το τίτλο Mare liberum (1608). Η όλη γνωμοδότηση βρέθηκε το 1868 και δημοσιεύτηκε με τον τίτλο De jure praede commentarius.

Θεωρείται «Πατέρας του Διεθνούς Δικαίου» επειδή ακριβώς είναι ο πρώτος που έγραψε ειδικά βιβλίο περί του αντικειμένου, έργο καθολικό και συστηματικό. Επί πλέον προχώρησε και στη διάκρισή του σε Φυσικό Δίκαιο και σε Θετικό Δίκαιο με επιμέρους διάκριση του δεύτερου ως προς την προέλευση σε Θείο Δίκαιο και Θετικό Δίκαιο (βούλησης ανθρώπων). Το δε τελευταίο σε Αστικό Δίκαιο και σε Δίκαιο των Εθνών, ή Διεθνές Δίκαιο όπως ονομάζεται σήμερα.

Πηγή: wikipedia.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Related Posts