Ανθρωποι
Γεννήθηκαν, Δημιούργησαν, Προσέφεραν, Απεβίωσαν.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία

--- --- Ευτυχία