Ανθρωποι
Γεννήθηκαν, Δημιούργησαν, Προσέφεραν, Απεβίωσαν.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜβΡΙΟ