Η βία θα σταματήσει όταν σταματήσουμε να είμαστε βίαιοι και όχι όταν την καταδικάζουμε, την αντιμαχόμαστε και την αποτάσσουμε.