ΓΕΝΝΗΣΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1935 Kenzaburo Oe Αρχιεπίσκοπος

ΓΕΝΝΗΣΗ 1 Φεβρουαρίου 1902 Langston Hughes
Αρχιεπίσκοπος

ΓΕΝΝΗΣΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951 Phil Collins Αρχιεπίσκοπος